Tin ngắn

Hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Tin ngắn - 14/12/2022

Tại hội nghị thượng đỉnh COP26 về biến đổi khí hậu, Việt Nam đã đưa ra cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Thời gian thực hiện cam kết này tuy còn dài, nhưng có khá nhiều thách thức và phải đặt ra được lộ trình giảm phát thải cụ thể với từng ngành.

Thực hiện: TS

Theo dõi trên