Tin ngắn

Hội thảo về bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn hành chính các cấp

Tin ngắn - 27/12/2022

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Bàn về bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn hành chính các cấp.

Theo dõi trên