Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III: Vinh danh đội ngũ nữ trí thức

Việt Hoàng - Thành Văn
11/11/2023 - 17:12
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 11/11 tại Hà Nội, Hội nghị Nữ khoa học toàn quốc lần thứ III- 2023 chính thức khai mạc phiên toàn thể. Sự kiện do Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Phenikaa tổ chức. Với chủ đề: “Ứng dụng KHCN vào đời sống, xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dự Hội nghị.

Bình luận của bạn

Bình luận