Tin ngắn

Hội nghị BCH Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ ba: Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với tinh thần sáng tạo, vượt khó

Tin ngắn - 28/12/2022

Ngày 28/12, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện: Huy Hải - Sơn Trần

Theo dõi trên