Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng "Chung sức cùng nữ thầy thuốc tương lai"

Việt Hoàng - Thành Văn
12/11/2023 - 18:24
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 12/11/2023, tại trường Đại học Y Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam cùng Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh đã tổ chức trao Học bổng Dạ Hương - Chung sức cùng nữ thầy thuốc tương lai”.

Bình luận của bạn

Bình luận