Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Tin ngắn

Bảo tồn, phát huy 7 di sản văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một

Tin ngắn - 21/09/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức 7 chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một tại Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An.

Thực hiện: Sơn Trần

Theo dõi trên