Từ nay người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe qua VNeID

Ngọc Minh
16:42 - 01/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Người dân đã tích hợp các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện sử dụng tham gia giao thông lên ứng dụng VNeID có thể sử dụng giống như giấy tờ trực tiếp, để xuất trình cho lực lượng Cảnh sát giao thông khi được yêu cầu kiểm tra.

Từ nay người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe qua VNeID- Ảnh 1.

Người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe đã tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID thay cho giấy tờ bản cứng khi tham gia giao thông.

Giấy phép lái xe đã tích hợp trong tài khoản định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp 

Ngày 29/6/2024, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 1/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Trong đó, Điều 1 của Thông tư mới sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư số 32/2023/TT-BCA về việc kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông.

Cụ thể, các loại giấy tờ gồm: Giấy phép lái xe; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực (trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy đăng ký xe); giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định (đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định); giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định (sau đây gọi chung là giấy tờ).

Khi thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu; việc kiểm tra thông tin của giấy tờ trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó.

Điều 1 Thông tư 28/2024/TT-BCA cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 Thông tư 32/2023/TT-BCA về việc thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông, những người trên phương tiện giao thông biết lý do kiểm soát; đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông xuất trình các giấy tờ liên quan theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư này để kiểm soát như sau:

- Trường hợp người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện xuất trình thông tin của các giấy tờ đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu;

- Trường hợp người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện xuất trình bản giấy các giấy tờ thì tiến hành kiểm tra, đối chiếu trực tiếp các giấy tờ đó và thực hiện tra cứu thông tin liên quan đến giấy tờ đó trong hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính, cơ sở dữ liệu khác;

- Thực hiện kiểm soát các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này; đối với phương tiện giao thông chở người từ 10 chỗ trở lên, phương tiện giao thông chở người có kích thước tương đương với phương tiện giao thông chở người từ 10 chỗ trở lên, phải trực tiếp lên khoang chở người để thực hiện kiểm soát và thông báo kết quả kiểm soát...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024 (trừ Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2024).

Do vậy, từ 1/7/2024, nếu người dân đã tích hợp các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện sử dụng tham gia giao thông lên ứng dụng VNeID có thể sử dụng giống như giấy tờ trực tiếp, để xuất trình cho lực lượng Cảnh sát giao thông khi được yêu cầu kiểm tra.

Bình luận của bạn

Bình luận