Một số chính sách mới về giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/6/2024

Ngọc Minh
16:46 - 31/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Từ 1/6/2024, sẽ áp dụng một số chính sách mới liên quan đến giấy phép lái xe như: xuất trình giấy phép lái xe trên VNeID được coi là hợp lệ; 6 trường hợp thu hồi giấy phép lái xe; thêm hình thức học lý thuyết thi lấy giấy phép lái xe...

Một số chính sách mới về giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/6/2024- Ảnh 1.

Từ 1/6/2024, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe trên VNeID thay cho giấy tờ bản cứng khi tham gia giao thông. Ảnh minh họa

Từ 1/6/2024, xuất trình giấy phép lái xe trên VNeID được coi là hợp lệ

Hiện nay tại Việt Nam, giấy phép lái xe hợp lệ là giấy phép được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, sử dụng vật liệu PET. Trên giấy phép lái xe có in các thông tin như số phôi, ngày cấp và ngày hết hạn, trùng khớp với thông tin được lưu trữ trong hệ thống quản lý giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 1/6/2024, thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên ứng dụng VNeID cũng sẽ được công nhận là giấy tờ hợp lệ. 

Như vậy, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe trên VNeID thay cho giấy tờ bản cứng khi tham gia giao thông.

Tài khoản định danh điện tử trên VNeID mức độ 2 có giá trị sử dụng thay cho thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu và cung cấp các thông tin của các loại giấy tờ đã được đồng bộ, bao gồm: đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế…

Vì vậy, người dân có thể tích hợp giấy phép lái xe vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID để thuận tiện sử dụng khi tham gia giao thông.

6 trường hợp thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1/6/2024

Một nội dung khác được đề cập tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT là các trường hợp thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1/6/2024, gồm:

1. Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

2. Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

3. Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

  • Từ ngày 1/6, cho người khác mượn giấy phép lái xe của mình thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe

    Từ ngày 1/6, cho người khác mượn giấy phép lái xe của mình thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe
     04/04/2024 11:27

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

5.  Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

6. Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Về xử lý giấy phép lái xe bị thu hồi: Đối với các trường hợp 1, 2, 4, 6, giấy phép lái xe bị thu hồi không có giá trị sử dụng. Cơ quan quản lý giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

Trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi do để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình: sau 1 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại.

Trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi do có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký:

- Giấy phép còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng phải thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

- Giấy phép quá thời hạn sử dụng trên 3 tháng phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe.

Từ 1/6/2024, thêm hình thức học lý thuyết thi lấy giấy phép lái xe 

Điểm đáng chú ý tại Thông số 05/2024/TT-BGTVT là người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô các hạng được lựa chọn một trong các hình thức đối với nội dung học lý thuyết như: Tập trung tại cơ sở đào tạo; Tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn; Đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

Các môn bắt buộc phải học tập trung tại cơ sở đào tạo, gồm: Cấu tạo và sửa chữa thông thường; Kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Kỹ thuật lái xe.

Việc học thực hành lái xe hoàn toàn theo hình thức tập trung.

Như vậy theo quy định mới, người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô các hạng có thể lựa chọn học trực tuyến đối với một số nội dung lý thuyết.

Trước đó, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định, người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D, E và giấy phép lái xe các hạng F phải được đào tạo tập trung tại cơ sở được phép đào tạo và phải được kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo.

Trong 1 năm kể từ ngày kết thúc kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo, nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo thì phải đào tạo lại theo khóa học mới.

Từ 1/6/2024, sẽ thu hồi giấy phép xe tập lái nếu cho người khác sử dụng

Ngày 16/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2024.

Theo đó, sẽ có 6 trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, bao gồm:

- Cấp cho xe tập lái không đáp ứng một trong điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 65/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 138/2018/NĐ-CP);

- Bị tẩy xóa, sửa chữa;

- Để cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe;

- Cơ sở đào tạo lái xe giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép đào tạo;

- Theo đề nghị của cơ sở đào tạo;

- Xe tập lái có lắp đặt và sử dụng từ 2 thiết bị DAT trở lên để gian lận trong quá trình đào tạo thực hành lái xe.

Bình luận của bạn

Bình luận