10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024

Hồng Ngọc
09:46 - 02/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 1/1/2025; bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; cấp thẻ Căn cước cho người dưới 6 tuổi;...

10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024- Ảnh 1.

Mặt trước của mẫu thẻ căn cước cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên sẽ áp dụng khi Luật Căn cước mới có hiệu lực. Ảnh: Bộ Công an

Những điểm đáng chú ý của Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024

Bộ Công an cho biết, 10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 gồm những nội dung sau: 

1. Chính thức đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước (Điều 3).

2. Giá trị sử dụng của Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân đã được cấp (Điều 46):

- Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

- Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024. 

- Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng. 

3. Chứng minh nhân dân hết hiệu lực từ 1/1/2025 (Điều 46):

Như vậy, chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày 31/12/2024. 

4. Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước (Điều 18):

Thẻ căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú

 5. Mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước (Điều 18 và Điều 19):

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

- Công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

6. Cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi (Điều 23):

- Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. 

- Không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi. 

7. Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch (Điều 3 và Điều 30):

- Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam, chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên. 

- Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam 

8. Bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử (Điều 31 và Điều 33):

- Mỗi công dân Việt Nam được cấp 1 Căn cước điện tử. Căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID).

- Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

9. Bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học (Điều 16 và Điều 23):

- Thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. 

- Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp khi thực hiện thủ tục cấp căn cước. 

10. Bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước (Điều 22):

- Thông tin tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

- Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp thẻ căn cước.

- Việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.  

Ngày 26/3/2024, tại Họp báo Quý I/2024 của Bộ Công an, Thiếu tướng Phùng Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, để triển khai Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó có liên quan đến xây dựng Nghị định và Thông tư, mẫu thẻ căn cước.

Về thông tin người dân đến làm cấp mới, cấp đổi thẻ căn cước theo quy định của luật mới thì cơ quan chức năng sẽ thu thông tin về sinh trắc học liên quan đến ảnh, khuôn mặt, vân tay và mống mắt.

Đối với ADN và giọng nói thì cơ quan chức năng sẽ thu nhận qua các dữ liệu của cơ quan quản lý. Ví dụ như: Cơ quan tố tụng tiến hành các biện pháp tố tụng, liên quan đến giám định ADN, giọng nói…; Cơ quan xử lý hành chính đối với các đối tượng có liên quan thì sẽ thu nhận qua quá trình đến làm việc. Hoặc nếu người dân có nhu cầu đồng ý lấy kết quả thông tin về sinh trắc học thì chúng tôi mới tiến hành giám định ADN đưa vào thông tin của công dân.

Đối với người dân đang sử dụng thẻ căn cước công dân thì vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn sẽ đổi sang mẫu mới. Ai có nhu cầu muốn đổi sang thẻ căn cước mới thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành đổi theo nhu cầu của người dân.