Thu thập sinh trắc học mống mắt khi làm thẻ căn cước mới từ 1/7/2024

Ngọc Minh
07:00 - 24/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Từ ngày 1/7/2024, sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan Công an cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước.

Thu thập sinh trắc học mống mắt khi làm thẻ căn cước mới từ 1/7/2024- Ảnh 1.

Từ 1/7/2024, thông tin mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan Công an khi người dân đến làm thẻ căn cước mới. Ảnh: Bộ Công an

3 thông tin sinh trắc học bắt buộc phải thu nhận khi làm thẻ căn cước từ 1/7/2024   

Luật Căn cước 2023 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Trong đó, điểm b, khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước nêu rõ: “Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ Căn cước”.

Theo Điều 3 Luật Căn cước 2023, sinh trắc học là những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học cá biệt và ổn định của một người để nhận diện, phân biệt người này với người khác. Các thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói.

Tuy nhiên, chỉ có 3 thông tin sinh trắc học bắt buộc phải thu nhận khi làm thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024 gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt.

3 thông tin này sẽ thu nhận trong thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 6 tuổi trở lên. Trong trường hợp yêu cầu cấp thẻ căn cước là người dưới 6 tuổi thì các thông tin sinh trắc học này sẽ không được cơ quan quản lý căn cước thu nhận.

Việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người (trong các trường hợp khuyết tật, vân tay bị biến dạng...).

Công dân cung cấp dữ liệu mống mắt khi làm thủ tục cấp căn cước tại cơ quan Công an như: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; cơ quan Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an cấp quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.

Còn đối với ADN và giọng nói, 2 thông tin sinh trắc học này sẽ được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập được thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói của người dân thì chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật, điều chỉnh vào Cơ sở dữ liệu căn cước.

Về việc thu thập mống mắt để bổ sung cho thẻ căn cước, Điều 46 Luật căn cước 2023 cũng nêu rõ, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Thẻ căn cước công dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết 30/6/2024.

Thẻ căn cước công dân vẫn được sử dụng bình thường nếu thời hạn trên thẻ vẫn còn mà không bắt buộc phải thu thập mống mắt để bổ sung cho thẻ này. Chỉ khi người dân có nhu cầu đổi sang thẻ căn cước thì mới bắt buộc phải thu thập mống mắt.

Bình luận của bạn

Bình luận