Mẫu thẻ căn cước mới áp dụng từ ngày 1/7 thay đổi như thế nào?

Trang Linh
17:19 - 23/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước. Theo đó, mặt trước, mặt sau thẻ căn cước mới từ ngày 1/7/2024 theo Thông tư 16/2024/TT-BCA sẽ bao gồm một số thông tin.

mẫu thẻ căn cước

Mẫu thẻ căn cước đang được sử dụng.

Theo khoản 1, 4, 5 và 6 Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định về quy cách mẫu thẻ căn cước như sau: Hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. 

Nền mặt trước gồm bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, các hoa văn, họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan xen.

Mặt trước mẫu thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 6 tuổi gồm các thông tin sau: 

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM, Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC; IDENTITY CARD; biểu tượng chíp điện tử; Số định danh cá nhân/Personal identification number; Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Full name; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality.

Mẫu thẻ căn cước mới áp dụng từ ngày 1/7 thay đổi như thế nào?- Ảnh 2.

Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 6 tuổi.

Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên gồm các thông tin sau: Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM, Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC; IDENTITY CARD; biểu tượng chíp điện tử; ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước; Số định danh cá nhân/Personal identification number; Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Full name; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality.

Mẫu thẻ căn cước mới áp dụng từ ngày 1/7 thay đổi như thế nào?- Ảnh 3.

Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 06 tuổi trở lên

Mặt sau mẫu thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 6 tuổi và thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên gồm các thông tin từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, như sau: 

- Nơi cư trú/Place of residence; 

- Nơi đăng ký khai sinh/Place of birth; - Chíp điện tử; 

- Mã QR;

- Ngày, tháng, năm cấp/Date of issue; 

- Ngày, tháng, năm hết hạn/Date of expiry; 

- BỘ CÔNG AN/MINISTRY OF PUBLIC SECURITY; 

- Dòng MRZ.

Mẫu thẻ căn cước mới áp dụng từ ngày 1/7 thay đổi như thế nào?- Ảnh 4.

Mặt sau thẻ căn cước từ ngày 1/7.

Ngoài ra, theo khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BCA quy cách thẻ căn cước về hình Quốc huy và màu sắc của các thông tin trên thẻ như sau:

- Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước (đối với thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 06 tuổi trở lên) được in màu trực tiếp trên thẻ căn cước. Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đường kính 12mm; ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước kích thước 20mm x 30mm; vị trí in mã QR kích thước 18mm x 18mm.

Màu sắc của các thông tin trên mẫu thẻ căn cước: 

Màu xanh tím đối với các dòng chữ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM, Independence - Freedom - Happiness; IDENTITY CARD; Số định danh cá nhân/Personal identification number; Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Full name; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Nơi cư trú/Place of residence; Nơi đăng ký khai sinh/Place of birth; Ngày, tháng, năm cấp/Date of issue; Ngày, tháng, năm hết hạn/Date of expiry; BỘ CÔNG AN/MINISTRY OF PUBLIC SECURITY và biểu tượng chíp điện tử.

Màu đỏ đối với dòng chữ CĂN CƯỚC. 

Màu đen đối với: Thông tin về số định danh cá nhân; thông tin của người được cấp thẻ căn cước; thông tin về ngày, tháng, năm cấp; thông tin về ngày, tháng, năm hết hạn; mã QR; dòng MRZ. 

Thông tư 16/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024. Thông tư 6/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước công dân hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 16/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành.

Bình luận của bạn

Bình luận