Sau khi chuyển giới có được thay đổi thông tin trên căn cước công dân?

Lam Linh
08:00 - 03/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Những công dân chuyển giới có được thay đổi thông tin giới tính của mình trên thẻ căn cước công dân hay không?

Sau khi chuyển giới có được thay đổi thông tin trên căn cước công dân?- Ảnh 1.

Công dân được cấp đổi thẻ căn cước khi chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật. Ảnh minh hoạ: IT/Images

Người chuyển giới có được thay đổi thông tin trên căn cước công dân?

Theo điểm e khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính.

Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Chuyển đổi giới tính như sau:

"Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan".

Theo đó, điểm c khoản 2 Điều 3 Luật Hộ tịch năm 2014 cũng quy định về việc ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cá nhân xác định lại giới tính.

Và khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định về các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

- Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;
(Khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định: Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi).
- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;
- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;
- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;
- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;
- Xác lập lại số định danh cá nhân;
- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Căn cứ vào các quy định pháp luật trên thì người chuyển giới có thể thay đổi lại thông tin của mình, từ tên tới giới tính vào sổ hộ tịch và căn cước công dân.

Có thể nói, việc người chuyển giới tính được quyền thay đổi thông tin giới tính trên các giấy tờ tùy thân sau khi được công nhận là người chuyển đổi giới tính là một việc tất yếu. Vì sau khi chuyển đổi giới tính thành công, họ đã thay đổi giới tính, không còn là nam hoặc không còn là nữ nữa.

Chính vì vậy, thông tin trên căn cước công dân, cũng như là thông tin về nhân thân bắt buộc phải thay đổi cho phù hợp với giới tính thực mà sau khi một người đã thực hiện việc chuyển giới.

Ngoài ra, việc người chuyển giới thành công thay đổi thông tin trên căn cước công dân sẽ giúp Nhà nước có cơ sở để quản lý công dân theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, việc thay đổi thông tin trên thẻ căn cước là cơ sở để người chuyển giới thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân trong các quan hệ dân sự, kinh tế, các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.