Sinh viên tốt nghiệp trường nào được ưu tiên tuyển dụng cao nhất?

Lam Linh
20:53 - 25/12/2023
Công dân & Khuyến học trên

Trong số 6 trường đại học thuộc Đại Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên Trường Đại học Bách khoa được các doanh nghiệp, cơ quan ưu tiên tuyển dụng nhất.

24,41% đơn vị tuyển dụng lao động cho biết ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

24,41% đơn vị tuyển dụng lao động cho biết ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được ưu tiên tuyển dụng cao nhất 

Đề án "Khảo sát và đánh giá nhu cầu tuyển dụng của đơn vị sử dụng lao động tại bốn tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ" do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Bằng, Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm đã lấy ý kiến phản hồi của 1.779 đơn vị sử dụng lao động, gồm 1.692 doanh nghiệp và 87 cơ quan nhà nước tại 4 tỉnh, thành là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo kết quả khảo sát, các doanh nghiệp có sự ưu tiên tuyển dụng dành cho sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học cụ thể nào đó. Cụ thể, 67% số đơn vị tuyển dụng đã phản hồi về ưu tiên tuyển dụng. Trong đó, sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ ưu tiên tuyển dụng nhân sự cao nhất trong 4 tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ (24,41%).

Tiếp theo đó, doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhân sự là những sinh viên tốt nghiệp từ các đơn vị thành viên khác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là Trường Đại học Khoa học tự nhiên với 16,3%; Trường Đại học Kinh tế - Luật với 15,53%; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với 10,9%, Trường Đại học Công nghệ thông tin với 10,38%; Trường Đại học Quốc tế  với 7,48%.

Còn 33% số đơn vị tuyển dụng còn lại cho rằng việc tuyển dụng chủ yếu dựa vào phỏng vấn và năng lực ứng viên.

Sinh viên tốt nghiệp trường nào được ưu tiên tuyển dụng cao nhất?- Ảnh 4.

Trong 3 năm tới, dự kiến nhân sự ở lĩnh vực Kỹ thuật được tuyển dụng nhiều nhất. Ảnh: Trần Huỳnh

Nhân sự ở lĩnh vực Kỹ thuật tuyển dụng nhiều nhất

Kết quả khảo sát cũng cho thấy giai đoạn 2020-2022, các doanh nghiệp có xu hướng tuyển dụng nhân sự nhiều nhất ở lĩnh vực Kỹ thuật (tuyển 15.146 nhân sự/3 năm).

Tiếp đến là lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và Chế biến, Kinh doanh và Quản lý có trung bình số lượng nhân sự được tuyển dụng mới trung bình từ 10.000 đến trên 11.000 nhân sự cho mỗi lĩnh vực.

Xu hướng tuyển dụng nhân sự 3 năm tới

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự trong 3 năm tới từ 2023-2025 của 1.779 đơn vị sử dụng lao động được khảo sát tại 4 tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ giảm 12,61% so với thực trạng ba năm qua.

Cụ thể, dự kiến lĩnh vực có trung bình số lượng nhân sự tuyển dụng giảm nhiều là Kiến trúc và Xây dựng (-31,18%) và Dịch vụ xã hội (-30,58%).

Ngoài ra, các lĩnh vực có trung bình nhân sự dự kiến tuyển giảm đáng kể (trên 20%) là lĩnh vực Nghệ thuật (-23,30%); Toán và Thống kê (-23,12%); Công nghệ kỹ thuật (-20,48%); Nông, lâm nghiệp và thủy sản (-23,00%); Du lịch, Khách sạn, Thể thao và Dịch vụ cá nhân (-20,66%).

Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng nhân sự thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên, Pháp luật và Thú y có xu hướng tăng nhẹ (từ 0,35% đến 7,71%).

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp, cơ quan tại 4 địa phương Đông Nam Bộ vẫn chủ yếu ưu tiên lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và Chế biến, Kinh doanh và Quản lý, Máy tính và Công nghệ thông tin, Sức khỏe.

Bình luận của bạn

Bình luận