Người học chuyên ngành tâm thần, pháp y được miễn học phí từ năm 2024

Thiên Ân
08:26 - 28/11/2023
Công dân & Khuyến học trên

Từ ngày 1/1/2024, Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt toàn khóa học đối với người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu.

Người học chuyên ngành tâm thần, pháp y được miễn học phí từ năm 2024- Ảnh 1.

Từ tháng 1/2024, sinh viên học chuyên ngành tâm thần, pháp y được miễn học phí. Ảnh: HIU

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Theo đó, tại Điều 105 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, về nội dung đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề nêu rõ: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức, tạo điều kiện cho người hành nghề tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp.

Nhà nước có chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước.

Đồng thời, cấp học bổng chính sách cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cụ thể, người học được hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước; hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học theo quy định nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân. 

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học.

Bình luận của bạn

Bình luận