Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn giao dịch theo quy định mới với sinh trắc học

Quang Minh
12:57 - 30/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Với yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay, người dân cần thực hiện những việc sau.

Hướng dẫn quét căn cước công dân để xác thực sinh trắc học

Với quy định trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học đồng thời, thanh toán trong ngày vượt quá 20 triệu đồng cũng phải được xác thực bằng sinh trắc học (có thể dùng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VneID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng), người dùng có thể chủ động thực hiện trên điện thoại theo 3 bước: chụp ảnh mặt trước và sau của căn cước công dân (CCCD) gắn chip; quét NFC (Near - Field Communications - kết nối không dây trong phạm vi ngắn) trên CCCD gắn chip; quét gương mặt và xác thực.

Theo đó, người dân cần triển khai theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước như sau:

- Đối với khách hàng chưa có căn cước, căn cước công dân (gọi tắt là CCCD) gắn chip Với các khách hàng chỉ có chứng minh nhân dân hoặc CCCD không gắn chip còn thời hạn sử dụng theo quy định, biện pháp xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng đối với giao dịch loại C, D được thực hiện bằng cách khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong Cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra, trong đó việc kiểm tra được thực hiện bằng phương thức gặp mặt trực tiếp. 

Các đơn vị thực hiện hướng dẫn khách hàng thuộc đối tượng này nếu có nhu cầu thực hiện giao dịch trực tuyến trên 10 triệu đồng hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng một ngày thì đăng ký thông tin sinh trắc học trực tiếp tại quầy giao dịch.

- Đối với khách hàng có CCCD gắn chip nhưng sử dụng điện thoại không hỗ trợ NFC Với nhóm này, biện pháp xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng đối với giao dịch được thực hiện theo 2 cách. 

Thứ nhất là thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. 

Thứ 2 là khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong Cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra. 

Trong đó, việc kiểm tra phải khớp đúng giữa dữ liệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học trong chip của thẻ CCCD của khách hàng do cơ quan công an cấp bằng cách thực hiện tại quầy giao dịch, thông qua thiết bị/điện thoại đọc CCCD gắn chíp của đơn vị; hoặc khớp đúng giữa dữ liệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

- Đối với giao dịch nạp, rút tiền từ ví điện tử thông qua tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ liên kết chính chủ sinh trắc học Nếu khách hàng đã thực hiện xác thực chính chủ với ngân hàng khi thực hiện liên kết bằng biện pháp xác thực đối với giao dịch loại B hoặc cao hơn (trừ biện pháp xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học gắn liền với thiết bị cầm tay thông minh) thì không bắt buộc áp dụng biện pháp xác thực đối với các giao dịch nạp, rút tiền từ ví điện tử có hạn mức giá trị giao dịch dưới 10 triệu đồng hoặc lũy kế giao dịch của một tài khoản ngân hàng hoặc một ví điện tử dưới 20 triệu đồng. 

Các giao dịch khác được thực hiện theo quy định tại Quyết định 2345/QĐ-NHNN. 

Để sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị các ngân hàng tổ chức truyền thông, hướng dẫn thực hiện đến toàn bộ khách hàng về việc triển khai các biện pháp xác thực giao dịch tương ứng với hạn mức giao dịch theo quy định.

 Các đơn vị cũng được yêu cầu chuẩn bị sẵn phương án, kênh hotline và bố trí cán bộ trực 24/7 để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời khách hàng đăng ký, sử dụng thông tin xác thực sinh trắc học.

Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1/7/2024, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay. Quy định mới này nhằm tăng cường bảo mật cho tài khoản ngân hàng, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính.
Bình luận của bạn

Bình luận