Petrovietnam được vinh danh Top đầu các doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024

Quang Minh
13:49 - 28/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Vừa qua, Lễ công bố Danh sách Top 50 doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam năm 2024 (VIE50), Petrovietnam được vinh danh Top đầu các doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024.

Petrovietnam được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam trong các ngành kinh tế trọng điểm năm 2024

Sự kiện do Báo đầu tư phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) tổ chức. Trong đó, bao gồm Lễ công bố Danh sách Top 50 doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam năm 2024 (VIE50); Top 10 doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam trong các ngành kinh tế trọng điểm năm 2024 (VIE10) và Danh sách các sản phẩm Đổi mới Sáng tạo hiệu quả của năm 2024 (POY).

Năm 2024 là năm thứ hai liên tiếp, Danh sách Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024 và Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024 trong các ngành kinh tế trọng điểm: Công nghệ thông tin – Viễn thông; Dược; Logistics; Ngân hàng; Bảo hiểm; Bán lẻ; Nông nghiệp; Thực phẩm – Đồ uống; Bất động sản – Xây dựng; Vật liệu xây dựng; Dầu khí – Năng lượng – Điện; Hóa chất – Nhựa – Bao bì và Top 100 Sản phẩm, Dịch vụ Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả của năm 2024 được công bố và vinh danh dựa trên kết quả nghiên cứu của Viet Research.

Petrovietnam và nhiều đơn vị thành viên vinh dự đạt Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024 và Top 10 doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam trong các ngành kinh tế trọng điểm năm 2024

Petrovietnam và các doanh nghiệp được tôn vinh trong sự kiện này là những đơn vị đã ứng dụng những sáng tạo, đổi mới và cách tân trong mô hình hoạt động, thiết kế sản phẩm dịch vụ, tư duy quản trị, cách thức tổ chức và triển khai công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo lập vị thế trên thị trường và đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của toàn đất nước.

Petrovietnam được vinh danh Top đầu các doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024- Ảnh 1.

Tại Lễ công bố, Petrovietnam không chỉ được vinh danh trong danh sách Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024 mà Petrovietnam và nhiều đơn vị thành viên như PV GAS, PVEP, BSR, PV Drilling đã được vinh danh còn được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2024 lĩnh vực Dầu khí - Năng lượng.

Trong danh sách Top 5 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2024 nhóm Sản xuất, phân phối và truyền tải điện cũng có sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Bình luận của bạn

Bình luận