Biển số ô tô

Niêm yết 288.668 biển số ô tô đẹp từ ngày 10/11 đến ngày 10/12 để người dân lựa chọn

Niêm yết 288.668 biển số ô tô đẹp từ ngày 10/11 đến ngày 10/12 để người dân lựa chọn

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sẽ có 288.668 biển số được đưa ra đấu giá tại Phiên đấu giá biển số xe ô tô thứ hai. Các biển số này sẽ được niêm yết trong 1 tháng kể từ ngày 10/11 đến ngày 10/12 để người dân lựa chọn.

Khi phiên đấu giá biển số xe ô tô biến thành "sàn diễn"

Khi phiên đấu giá biển số xe ô tô biến thành "sàn diễn"

Hành vi bỏ cọc trong đấu giá biển số xe không chỉ gây tốn kém về thời gian, tiền bạc mà còn làm mất cơ hội của người thực sự có nhu cầu. Do đó cần có chế tài xử phạt những người trúng đấu giá biển số xe nhưng không nộp tiền để ngăn chặn hoạt động đấu giá ảo.

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 3/10: Cao nhất 1,485 tỷ đồng, nhiều biển số trúng giá 40 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 3/10: Cao nhất 1,485 tỷ đồng, nhiều biển số trúng giá 40 triệu đồng

Trong phiên đấu giá 100 biển số xe ô tô ngày 3/10/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,485 tỷ đồng biển số 51K-889.99 (Thành phố Hồ Chí Minh); nhiều biển số trúng đấu giá 40 triệu đồng.

Tiếp tục đấu giá 300 biển số xe ô tô đẹp trong 3 ngày tới

Tiếp tục đấu giá 300 biển số xe ô tô đẹp trong 3 ngày tới

300 biển số xe ô tô đẹp sẽ tiếp tục được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa ra đấu giá trong các ngày 28, 29 và 30/9/2023.

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 27/9: Cao nhất 1,5 tỷ đồng; thấp nhất 65 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 27/9: Cao nhất 1,5 tỷ đồng; thấp nhất 65 triệu đồng

Trong phiên đấu giá 50 biển số xe ô tô ngày 27/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 1,5 tỷ đồng (biển số 99A-666.99), giá trúng đấu giá thấp nhất là 65 triệu đồng (biển số 99A-668.69), đều ở tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 26/9: Cao nhất 2,725 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 26/9: Cao nhất 2,725 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng

Trong phiên đấu giá 50 biển số xe ô tô ngày 26/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 2,725 tỷ đồng (biển số 30K - 399.99 ở thành phố Hà Nội), giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng (biển số 37K - 185.68 ở Nghệ An và 30K - 620.99 ở thành phố Hà Nội).

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 25/9: Cao nhất 2,74 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô đẹp ngày 25/9: Cao nhất 2,74 tỷ đồng; thấp nhất 40 triệu đồng

Trong phiên đấu giá 48 biển số xe ô tô ngày 25/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 2,74 tỷ đồng (biển số 51K-899.99 ở Thành phố Hồ Chí Minh), giá trúng đấu giá thấp nhất là 40 triệu đồng (biển số 30K - 566.11 ở thành phố Hà Nội và biển số 88A-617.89 ở Vĩnh Phúc).

Những điều cần biết khi chuyển nhượng biển số xe ô tô đẹp sau khi trúng đấu giá

Những điều cần biết khi chuyển nhượng biển số xe ô tô đẹp sau khi trúng đấu giá

Tổ chức, cá nhân chỉ được chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá kèm theo chuyển quyền sở hữu xe đã đăng ký biển số xe trúng đấu giá đó. Đồng thời, không được tiếp tục chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác.

Ngày 25/9, tiếp tục đấu giá 48 biển số xe ô tô đẹp

Ngày 25/9, tiếp tục đấu giá 48 biển số xe ô tô đẹp

48 biển số xe ô tô đẹp sẽ tiếp tục được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa ra đấu giá trong ngày 25/9/2023.