Hội nghị chuẩn bị hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập

Đắc Quang
16:47 - 19/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội nghị thảo luận công tác chuẩn bị hội thảo "Vai trò của gia đình, dòng họ trong việc xây dựng xã hội học tập nhằm giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam".

Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Vũ Thanh Mai – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; Tiến sĩ Lê Thị Mai Hoa – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Tổ chức hội thảo; Thạc sĩ Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Tổ thức hội thảo.

Về phía Hội Khuyến học Việt Nam có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Lê Mạnh Hùng; Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong – nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội, cố vấn khoa học hội thảo; các Phó Chủ tịch Trung ương Hội: Phạm Thị Hòe, Nguyễn Hồng Sơn; các Trưởng, Phó ban Tổ chức cán bộ, ban Phong trào, ban Thông tin Tuyên truyền và Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội nghị chuẩn bị hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập - Ảnh 1.

Hội nghị chuẩn bị hội thảo hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới đây. Ảnh: Đắc Quang

Hội nghị nhằm thống nhất kế hoạch, nội dung, tổ chức và điều chỉnh một số văn bản để thực hiện hội thảo "Vai trò của gia đình, dòng họ trong việc xây dựng xã hội học tập nhằm giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam".

Theo đó, mục đích của hội thảo là nâng cao nhận thức của mọi người dân, của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam về vai trò, tác dụng của gia đình, dòng họ học tập trong cộng đồng, xã hội hiện nay.

Qua đó, thúc đẩy phong trào học tập trên địa bàn dân cư, gắn kết các gia đình, dòng họ thành một lực lượng đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong phong trào toàn dân thi đua học tập suốt đời, góp phần xây dựng các khu dân cư văn hóa, văn minh, an toàn.

Hội nghị chuẩn bị hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập - Ảnh 2.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đắc Quang

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan khẳng định: "Để giữ gìn, phát huy văn hóa dân tộc, văn hóa làng xã, gia phong của dòng họ, cộng đồng, vai trò của các dòng họ rất quan trọng. Hội thảo sẽ góp phần thực hiện tốt chiến lược văn hóa, tìm ra yếu tốt cốt lõi để giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam".

Báo cáo kế hoạch tổ chức hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn cho biết, dự kiến, chương trình có 4 nội dung. Thứ nhất, vai trò của dòng họ trong việc thúc đẩy học tập suốt đời của các gia đình thành viên trước những yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội nghị chuẩn bị hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập - Ảnh 3.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn báo cáo kế hoạch tổ chức hội thảo. Ảnh: Đắc Quang

Thứ hai, vai trò hạt nhân của gia đình Việt Nam trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Thứ ba, những kinh nghiệm thực tế, những cách làm hay, phương pháp động viên con cháu phát huy tinh thần hiếu học, giữ gìn nền nếp gia phong, gia giáo.

Thứ tư, đề xuất giải pháp tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò của gia đình, dòng họ trong giáo dục truyền thống hiếu học, hình thành, phát huy những nét đẹp văn hóa và giá trị văn hóa trong điều kiện đời sống mới.

Hội thảo dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm nay, trực tiếp ở Hà Nội và trực tuyến tới 63 điểm cầu tại ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố. Tham luận chậm nhất gửi về ban tổ chức trước ngày 30/6/2023.

Hội nghị chuẩn bị hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng báo cáo công tác chuẩn bị hội thảo. Ảnh: Đắc Quang

Báo cáo công tác chuẩn bị hội thảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, đến nay, Hội Khuyến học Việt Nam đã lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc hội thảo; hoàn thành dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo; gửi công văn mời hội khuyến học các tỉnh, thành, dòng họ viết tham luận.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Lê Mạnh Hùng đề xuất Ban Chỉ đạo cho ý kiến để thường trực Ban Tổ chức hoàn thiện kế hoạch; đề nghị các đơn vị phối hợp chuẩn bị hội thảo.

Hội Khuyến học Việt Nam phụ trách công tác tổ chức, cơ sở vật chất, tài liệu, truyền thông; phụ trách phần khai mạc, báo cáo đề dẫn, kết luận hội thảo; mời, đôn đốc, thu nhận tham luận của hội khuyến học các địa phương, dòng họ, gia đình và các đơn vị khác; in kỷ yếu hội thảo.

Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương, phối hợp với các điểm cầu Trung ương và địa phương; viết tham luận về học tập suốt đời góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam, gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cấp ủy các cấp trong việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch viết tham luận về những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam hiện nay; việc lồng ghép mô hình Gia đình học tập với việc đánh giá, công nhận Gia đình văn hóa của địa phương.

Hội nghị chuẩn bị hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập - Ảnh 4.

Tiến sĩ Vũ Thanh Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đắc Quang

Hội nghị chuẩn bị hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập - Ảnh 5.

Thạc sĩ Lương Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đắc Quang

Tại hội nghị, các đại biểu tán thành kế hoạch tổ chức hội thảo "Vai trò của gia đình, dòng họ trong việc xây dựng xã hội học tập nhằm giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam". Đồng thời, nêu lên những góp ý điều chỉnh tên hội thảo, bổ sung hoàn thiện kế hoạch, thống nhất nội dung tham luận.

Phát biểu kết luận, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cho biết, sau hội nghị hôm nay, Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến, bàn bạc và điều chỉnh bổ sung các văn bản, kế hoạch. Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức phối hợp thực hiện để tổ chức thành công hội thảo. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình và các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc viết tham luận và phối hợp tổ chức tốt tại các điểm cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố khi diễn ra hội thảo.

Bình luận của bạn

Bình luận