Hà Tĩnh: Triển khai phần mềm Công dân học tập tới các sở, ban, ngành

Đắc Quang
06:16 - 19/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Việc triển khai hướng dẫn phần mềm “Công dân học tập” là hoạt động của Hội Khuyến học Hà Tĩnh trong việc cụ thể các công văn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chiều 18/5, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai phần mềm đánh giá mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030.

Tham gia chương trình có hơn 50 đại biểu là các trưởng ban khuyến học, chủ tịch công đoàn, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hà Tĩnh: Triển khai phần mềm Công dân học tập tới các sở, ban, ngành - Ảnh 1.

Cán bộ hội khuyến học hướng dẫn phương pháp khai thác bộ công cụ, phần mềm đánh giá, cho điểm, thực hiện các tiêu chí của danh hiệu Công dân học tập. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe cán bộ Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh triển khai hướng dẫn cụ thể, chi tiết về phương pháp khai thác bộ công cụ, phần mềm đánh giá, cho điểm, thực hiện các tiêu chí của danh hiệu “Công dân học tập”.

Việc triển khai mô hình “Công dân học tập” góp phần phát huy vai trò của hội khuyến học và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các sở, ban, ngành trong việc liên kết, phối hợp tham gia hoạt động khuyến học, xây dựng xã hội học tập tại Hà Tĩnh.

Sau hội nghị, các sở, ngành cấp tỉnh sẽ triển khai thực hiện nội dung này, đồng thời lan tỏa, nhân rộng đến các chi hội về việc sử dụng phần mềm, bộ công cụ đánh giá mô hình “Công dân học tập” một cách thống nhất, bài bản.

Bình luận của bạn

Bình luận