Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị các các tỉnh, thành phố bố trí ngân sách triển khai chương trình của Chính phủ

PV
13:00 - 20/07/2022

Trung ương Hội Khuyến học trân trọng đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí ngân sách hàng năm để Hội Khuyến học các cấp triển khai chương trình của Chính phủ. Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Công căn số 229/CV-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam.

Đề nghị các Tỉnh, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố bố trí ngân sách để triển khai chương trình của Chính phủ - Ảnh 1.

Nguồn: Hội Khuyến học