Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Quyết định số 224/QĐ-KHVN về quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

15:15 - 12/07/2022

Ngày 06/7/2022, Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 224/QĐ-KHVN tới bạn đọc xa gần.

Quyết định số 224/QĐ-KHVN về quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 1.

Quyết định số 224/QĐ-KHVN về quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 4.

Quyết định số 224/QĐ-KHVN về quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 5.

Quyết định số 224/QĐ-KHVN về quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 8.

Quyết định số 224/QĐ-KHVN về quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh 10.