Quyết định số 226/QĐ-KHVN đổi tên Ban Tổ chức - Quản lý các Trung tâm, Cơ quan trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

15:16 - 12/07/2022

Ngày 06/7/2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ký Quyết định số 226/QĐ-KHVN đổi tên Ban Tổ chức - Quản lý các Trung tâm, Cơ quan trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thành Ban Tổ chức - Cán bộ.

Quyết định số 226/QĐ-KHVN đổi tên Ban Tổ chức - Quản lý các Trung tâm, Cơ quan trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Ảnh 1.

 

Nguồn: Hội Khuyến học Việt Nam