Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng

18:56 - 12/07/2022

Ngày 6/7, Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng của Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021-2026). Tạp chí Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 222/QĐ-HVN của Hội.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 1.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 2.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 3.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 4.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 5.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 6.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 7.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 8.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 9.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 10.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 11.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 12.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 13.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 14.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 15.

Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Quy định về Thi đua, khen thưởng - Ảnh 15.

 

Nguồn: Hội Khuyến học Việt Nam