Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình huy động quỹ khuyến học 443 tỉ đồng

PV
09:25 - 09/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 8/7/2024, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW; báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu các mô hình học tập.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình huy động quỹ khuyến học 443 tỉ đồng- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình Vũ Mạnh Hiền và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình Phạm Xuân Biền chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể ký kết chương trình phối hợp; Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Ban Chấp hành Hội Khuyến học; chủ tịch, phó chủ tịch hội khuyến học huyện, thành phố; lãnh đạo và cán bộ làm công tác khuyến học của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Vũ Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học và Ông Phạm Xuân Biền, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Thái Bình chủ trì Hội nghị.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình huy động quỹ khuyến học 443 tỉ đồng- Ảnh 2.

Ông Phạm Xuân Biền, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại Hội nghị.

Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh Thái Bình trong 5 năm qua đạt trên 443 tỉ đồng

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, hội khuyến học các cấp trong tỉnh đã phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Trong đó, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kịp thời lan tỏa, biểu dương gương sáng tự học thành tài, nhân rộng các mô hình hay, phong trào hoạt động tốt…

Kết quả thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bài bản, thực chất, hiệu quả vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 322.726 công dân đạt danh hiệu "Công dân học tập" bằng 26,8%; 381.123 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình học tập" bằng 65,6%; 4.581 dòng họ đạt danh hiệu "Dòng học học tập" bằng 61,2%; 1.377 cộng đồng thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập" bằng 76,1%; 947 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị học tập" bằng 77,6%; 100% xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập" cấp xã.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên được quan tâm đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có 8/8 hội khuyến học huyện, thành phố, 2.554 chi hội; 6.337 ban khuyến học; 670.479 hội viên đạt 35,2% dân số. Trong đó một số hội khuyến học cấp huyện có tỉ lệ hội viên/dân số đạt cao như huyện Đông Hưng 38,4%, huyện Kiến Xương 39,2%... Các tổ chức khuyến học đều có tôn chỉ, mục đích cụ thể, phương pháp hoạt động khoa học, hiệu quả, mô hình hoạt động phong phú.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình huy động quỹ khuyến học 443 tỉ đồng- Ảnh 3.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình huy động quỹ khuyến học 443 tỉ đồng- Ảnh 4.

Các tổ chức khuyến học tại các cơ quan đều có mô hình hay, thúc đẩy phong trào học tập.

Nhiều kinh nghiệm hay ở cơ sở trong xây dựng xã hội học tập

Công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học do các cấp hội phát động được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thu hút được nhiều người tham gia; nhiều cơ quan, đơn vị vận động cán bộ công chức, viên chức mỗi năm đóng góp một ngày lương; đóng góp của các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm; một số nơi phát động phong trào "Nuôi heo Khuyến học", "Nuôi gà Khuyến học"...

Các cuộc vận động được diễn ra sôi nổi và hiệu quả vào dịp phát động phong trào thi đua "Xuân Khuyến học", "Tháng Khuyến học". Thông qua các cuộc vận động, các phong trào đã huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội ủng hộ quỹ khuyến học. 

Đặc biệt quỹ khuyến học của dòng họ phát triển mạnh. Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh trong 5 năm bao gồm quỹ khuyến học dòng họ, thôn làng, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… đạt trên 443 tỉ đồng; đã trao thưởng trên 397 tỉ đồng. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả tạo khí thế trong các cấp hội.

Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đã biên tập, phát hành nhiều tài liệu có giá trị, thiết thực là cẩm nang phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thời gian tới, các cấp hội khuyến học trong tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường phối hợp với các tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động khuyến học; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời các tổ chức, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến, học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bình luận của bạn

Bình luận