Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025

Minh Hiền
15:10 - 26/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian qua, các cấp Hội khuyến học của tỉnh Hà Giang tích cực tuyên truyền lồng ghép công tác khuyến học, xây dựng các mô hình học tập với các phong trào khác của tỉnh; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… tại các đơn vị trường học và tại địa phương. 

Hội đã phối hợp tốt với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, công dân đạt kết quả cao.

Đến nay toàn tỉnh Hà Giang có 4.038 hội, chi hội và ban khuyến học; 337.294 hội viên đạt 36% (tăng 0,64% = 6.385 người) so với năm 2023, trong đó đảng viên là hội viên là 29.245 người; 138.068 gia đình đạt Gia đình học tập đạt 73,58%; 1.564 dòng họ đạt Dòng họ học tập = 69,1%; 1.681 cộng đồng đạt Cộng đồng học tập = 81,2%; 818 đơn vị đạt Đơn vị học tập = 98% số đơn vị trong toàn tỉnh; 108.200 công dân đăng ký công dân học tập ước đạt 26% số lao động, công nhân, viên chức.

Công tác vận động, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài được chú trọng, toàn tỉnh vận động được trên 8,5 tỉ đồng. Các cấp Hội tổ chức 460 lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị, thu hút trên 26 nghìn lượt người tham gia…

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025- Ảnh 2.

Với tinh thần thắng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về hạn chế, nguyên nhân hạn chế, biện pháp khắc phục hạn chế; đề xuất những nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Các cấp Hội kiến nghị, đề xuất ý kiến nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra như: Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong đề xuất, xin chủ trương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; củng cố, phát triển tổ chức khuyến học ở cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả tổ chức ký kết chương trình phối hợp về công tác khuyến học.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025- Ảnh 3.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh đã triển khai một số hướng dẫn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Hội nghị đã thông qua Tờ trình về việc kiện toàn, bổ sung Ủy viên ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 3 đồng chí gồm: Bùi Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Củng Thị Mẩy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch hội Khuyến học tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly đã quán triệt chỉ đạo nhiệm vụ khuyến học trong 6 tháng cuối năm, trong đó yêu cầu Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bình luận của bạn

Bình luận