Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Yên Minh, Quản Bạ

Minh Hiền
21:47 - 17/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Đoàn công tác Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang do ông Sèn Chỉn Ly, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn làm việc, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại 2 huyện Yên Minh, Quản Bạ.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Yên Minh, Quản Bạ- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang làm việc tại huyện Quản Bạ. Ảnh: Minh Hiền

Tại các buổi làm việc, Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang nắm tình hình việc triển khai, kết quả thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại 2 huyện Quản Bạ và Yên Minh, làm việc tại 2 xã: Du Già (Yên Minh) và Bát Đại Sơn (Quản Bạ). Đoàn đã thăm một số gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu. 

Trong quý I/2024, Hội Khuyến học 2 huyện Yên Minh và Quản Bạ đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động công tác khuyến học, kiểm tra, tập huấn và phát động phong trào thi đua. 

Cụ thể, Hội Khuyến học huyện Yên Minh phấn đấu 100% các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội đặc thù, đoàn thể, đơn vị trường học, thôn bản có chi hội, ban khuyến học; phát triển hội viên đạt 37% so với tổng dân số, gia đình học tập đạt 35%, dòng họ học tập đạt 30%, cộng đồng học tập đạt 25%, đơn vị học tập đạt 100%. Đồng thời, phát triển 965 hội viên, 1.258 công dân đăng ký học tập; Quỹ Khuyến học đạt trên 100 triệu đồng.

Đối với Hội Khuyến học huyện Quản Bạ có tổng số 16.048 hội viên, 164 chi hội khuyến học xã, thị trấn. Hội đã phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch triển khai công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn năm 2024. Các phong trào xây dựng Công dân học tập, Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập được đẩy mạnh.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Yên Minh, Quản Bạ- Ảnh 2.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang làm việc tại huyện Yên Minh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, giám sát, học tập thăm các mô hình học tập cũng như các hoạt động trong hệ thống khuyến học của Hội chưa nhiều. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở cơ sở còn hạn chế. Công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học còn gặp nhiều khó khăn. Việc ký kết chương trình phối hợp với các ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Quản Bạ còn chậm.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, đoàn công tác và các đơn vị địa phương đã trao đổi để làm rõ thêm một số vấn đề như: Làm thế nào để thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, việc tập huấn phần mềm đánh giá Công dân học tập và công tác Hội năm 2024, Công tác phát triển quỹ khuyến học, công tác tổ chức Hội, phát triển hội viên, dòng họ trên địa bàn 2 huyện Yên Minh và Quản Bạ. 

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Yên Minh, Quản Bạ- Ảnh 3.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang trao học bổng cho các học sinh xã Bát Đại Sơn, Quản Bạ. Ảnh: Minh Hiền

Tại các huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả nổi bật của 2 huyện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm đã góp phần quan trọng vào đưa công tác Hội ngày càng vững mạnh. 

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đề nghị hội khuyến học 2 huyện tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hội khuyến học cơ sở, chú trọng công tác phát triển hội viên, làm tốt việc tuyên truyền tới cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học. Thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đã ký kết; xây dựng quỹ khuyến học có hiệu quả. Tổ chức đăng ký các mô hình học tập. 

Đặc biệt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phân công rõ cán bộ giúp việc công tác khuyến học ở xã, thường xuyên phối hợp với các phòng, ban liên quan khi thực hiện các chương trình, kế hoạch trên địa bàn huyện; đồng thời rà soát lại các chỉ tiêu, đưa ra giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2024.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Yên Minh, Quản Bạ- Ảnh 4.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Yên Minh, Quản Bạ- Ảnh 5.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó xã Du Già, huyện Yên Minh. Ảnh: Minh Hiền

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Yên Minh, Quản Bạ- Ảnh 6.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly tặng quà Quỹ Khuyến học dòng họ Giàng, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ. Ảnh: Minh Hiền

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang đã trao 40 suất học bổng tặng học sinh nghèo, vượt khó năm học 2023-2024 của các trường: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Du Già, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Du Già, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bát Đại Sơn, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Bát Đại Sơn. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. 

Hội cũng tặng quà Quỹ Khuyến học dòng họ Giàng, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ. Tổng giá trị trao tặng đợt này là trên 20 triệu đồng, trích từ Quỹ Khuyến học tỉnh Hà Giang. 

Bình luận của bạn

Bình luận