Hà Giang toạ đàm nâng cao hiệu quả khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Minh Hiền
21:21 - 01/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang tổ chức tọa đàm "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" vào ngày 31/5.

Hà Giang toạ đàm nâng cao hiệu quả khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập- Ảnh 1.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang Vương Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Bùi Quang Trí.

Toạ đàm nhằm đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khuyến học tại tỉnh Hà Giang.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp phụ nữ, Báo, Đài phát thanh Truyền hình, Hội Cựu giáo chức, lực lượng vũ trang, một số trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, đại diện Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang, Hội Khuyến học thành phố, đại diện các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với điểm cầu tại các huyện trong tỉnh Hà Giang.

Tọa đàm đã nhận được 19 bài tham luận, 10 ý kiến phát biểu của các lãnh đạo, các mô hình học tập tiêu biểu trong tỉnh thảo luận, phân tích thực trạng hoạt động những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém, những khó khăn, thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hà Giang toạ đàm nâng cao hiệu quả khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập- Ảnh 2.

Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Giang Vương ngọc Hà phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khuyến học như: Tỉnh đoàn Hà Giang, chỉ đạo các cấp Đoàn đưa nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào sinh hoạt thường kỳ của Đoàn - Hội - Đội; tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong nhà trường, trong các cơ quan, đơn vị; triển khai chương trình "Tiếp sức đến trường", vận động các nguồn xã hội hóa tập trung hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên...

Hà Giang toạ đàm nâng cao hiệu quả khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập- Ảnh 3.

Trường THPT Chuyên Hà Giang tham luận tại hội nghị.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động tại các Trung tâm học tập cộng đồng, triển khai kế hoạch xây dựng "Đơn vị học tập", "Xã hội học tập" và phổ cập giáo dục, xoá mù chữ hằng năm và giai đoạn trên địa bàn tỉnh.

Đài phát thanh – Truyền hình Hà Giang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, sử dụng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; tập trung xây dựng tin, bài, phóng sự, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về những tấm gương sáng, mô hình hay trong công tác khuyến học, khuyến tài, phát trên sóng và trên nền tảng số của Đài như Zalo, Facbook, Youtube để thu hút người xem, người nghe.

Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập về công tác tuyên truyền khuyến học, khuyến tài; cử cán bộ, phóng viên đi học tập, nghiên cứu kinh nghiệm tuyên truyền ở các địa phương.

Phát biểu kết luận tọa đàm, bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đánh giá cao những kết quả về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã đạt được trong thời gian qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị ban tuyên giáo, hội khuyến học các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Hà Giang cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đưa mục tiêu phát triển các phong trào học tập của hội khuyến học vào việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của cấp ủy các cấp; chú trọng quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn.

Thông qua tọa đàm, Ban Tổ chức cũng tìm ra nhiều giải pháp hay giúp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới đạt được hiệu quả thiết thực, đúng trọng tâm, trọng điểm góp phần cùng tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, giáo dục quốc phòng.

Bình luận của bạn

Bình luận