Hội khuyến học phát triển rộng khắp từ tỉnh đến các tổ, bản, tiểu khu tại Sơn La

Minh Vũ
06:16 - 03/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo Hội khuyến học tỉnh Sơn La, các phong trào “Học tập suốt đời”, “Xây dựng xã hội học tập”, mỗi người dân là “Công dân học tập” hiện phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hội khuyến học phát triển rộng khắp từ tỉnh đến các tổ, bản, tiểu khu tại Sơn La- Ảnh 1.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Lễ trao học bổng và phát động phong trào “Học không bao giờ cùng” năm 2024.

Theo Hội khuyến học tỉnh Sơn La, hàng năm, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo công tác phát triển tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh. 

Đến nay, tổ chức hội đã phát triển rộng khắp từ tỉnh đến các tổ, bản, tiểu khu, gồm 1 hội khuyến học cấp tỉnh; 12 hội khuyến học huyện, thành phố; 204 hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 2.248 chi hội khuyến học tổ, bản, tiểu khu; 679 dòng họ học tập, 404 ban khuyến học; 704 chi hội khuyến học trong các trường học; 55 chi hội trong các doanh nghiệp, với tổng số trên 351.000 hội viên, chiếm 28% dân số toàn tỉnh. Các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị lực lượng vũ trang đều có tổ chức hội khuyến học hoạt động hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng tham gia công tác khuyến học. Cùng với đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học, học thường xuyên, học suốt đời. 

Trong đó, hoạt động tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng mô hình xã hội học tập khu vực biên giới, tổ chức các lớp xóa mù chữ trong các trại giam, các cơ sở cai nghiện, xóa mù chữ cho nhân dân vùng biên giới; 

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các thư viện, trường học; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ công nhân lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp; định hướng nghề nghiệp, phân luồng sau giáo dục phổ thông.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La có 247 cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó 1 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và 11 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện; 204 trung tâm học tập cộng đồng; 21 trung tâm ngoại ngữ; 1 trung tâm tin học; 9 cơ sở, trung tâm giáo dục kỹ năng sống; 1 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ngoài công lập và 1 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập. Hoạt động của các trung tâm này đã hỗ trợ tích cực cho việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, giáo viên và người dân.

Công tác phát triển tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập cũng được triển khai sâu rộng trong lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La. Theo đó, hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các huyện biên giới tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài. 

Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La cũng phân công cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có năng lực, kỹ năng sư phạm tham gia dạy các lớp xóa mù chữ. Từ năm 2012 đến nay, các Đồn Biên phòng: Mường Lạn, Mường Lèo, Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp; Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, đã phối hợp tổ chức được gần 40 lớp xóa mù chữ, với hàng nghìn học viên, góp phần xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới của tỉnh. 

Hiện, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh Sơn La tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng xã hội học tập. Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể về tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Cùng với đó, thực hiện phong trào mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Mới đây, Lễ trao học bổng và phát động phong trào “Học không bao giờ cùng” năm 2024 do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Trong đó, đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực: Sách giáo khoa, phương pháp dạy học; chuyển đổi số trong dạy học. Tiếp tục giữ danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu". 

Ban tổ chức cũng phát động phong trào "Học không bao giờ cùng" rộng khắp tới các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Bình luận của bạn

Bình luận