Sơn La: Đẩy mạnh phong trào khuyến học trong lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng

Đắc Quang
06:05 - 19/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La vừa ký kết chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La nhằm “Đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030”.

Sơn La: Đẩy mạnh phong trào khuyến học trong lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng- Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La về chương trình phối hợp về khuyến học - khuyến tài. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Sơn La

Dự lễ ký kết có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La.

Tại chương trình, các đơn vị đã thống nhất việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị lực lượng vũ trang về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, phối hợp tham gia các hoạt động khuyến học - khuyến tài, phát triển tổ chức khuyến học, hội viên khuyến học ở các địa phương, cơ sở; đăng ký xây dựng các mô hình học tập tại đơn vị.

Công an tỉnh Sơn La, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đặt mục tiêu 100% cán bộ, chiến sĩ và người lao động là hội viên khuyến học; 100% cán bộ, chiến sĩ và người lao động đăng ký Công dân học tập; 100% đơn vị trực thuộc đăng ký Đơn vị học tập.

Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn các gia đình cán bộ, chiến sĩ và người lao động về phương pháp chăm sóc, giáo dục học sinh; tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho thanh, thiếu niên để hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng tổ chức học tập theo các chuyên đề, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh tại cộng đồng dân cư.

Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập trong cán bộ, chiến sĩ, người lao động và phối hợp thực hiện chương trình trao học bổng "Học không bao giờ cùng"; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào khuyến học.

Sơn La: Đẩy mạnh phong trào khuyến học trong lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Sơn La

Để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La sẽ chủ trì, tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu tuyên truyền, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học tại các đơn vị.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình phối hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổng hợp kết quả thực hiện chương trình phối hợp theo định kỳ hằng năm và từng giai đoạn.

Các đơn vị tham gia phối hợp sẽ thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin với Hội Khuyến học tỉnh Sơn La, triển khai hoạt động khuyến học đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị lực lượng vũ trang.