Hội Khuyến học cụm 3 đẩy mạnh hoạt động, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên

Đắc Quang
15:36 - 25/11/2022
Công dân & Khuyến học trên

Đây là 1 trong 7 nhiệm vụ chủ yếu của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng (cụm 3) đặt ra trong tháng cuối năm 2022.

Tại Hội nghị giao ban về công tác khuyến học của cụm khuyến học số 3, diễn ra vào sáng 25/11, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình Vũ Văn Thanh đã nêu lên 7 nhiệm vụ chủ yếu trong tháng cuối năm 2022 của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng.

Hội Khuyến học cụm 3 đẩy mạnh hoạt động, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đắc Quang

Thứ nhất, các địa phương vừa hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến học các cấp, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trong cả nhiệm kỳ.

Các địa phương trong Cụm đẩy mạnh các hoạt động nhằm củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên. Đảm bảo tỉ lệ tổ chức hội và hội viên năm sau cao hơn năm trước.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" và các quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 489/QĐ-TTg ngày 8/4/2020; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 25/5/2021 về "Đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"; Quyết định số 1373/QĐ- TTg, ngày 30/7/2021 về phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030"; Quyết định số 387/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 về phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030"; Quyết định số 677/QĐ-TTg, ngày 3/6/2022 về phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Cụm.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường công tác huy động xây dựng Quỹ khuyến học từ mọi nguồn lực. Giữ mối quan hệ bền vững và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức cá nhân tài trợ.

Trao học bổng, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, giúp học sinh vượt qua khó khăn tạo động lực khuyến khích, thúc đẩy phát triển tài năng và trí tuệ. Quan tâm khen thưởng người lớn có thành tích cao trong học tập suốt đời, tự học thành tài. Từng bước nâng cao chất lượng và giá trị suất học bổng.

Thứ năm, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Hội Khuyến học Việt Nam.

Thứ sáu, tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022.

Thứ bảy, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị giao ban Hội Khuyến học các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (Cụm III) dự kiến quý I, quý II năm 2023 tại tỉnh Hà Nam.