Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN Lê Ngọc Thành là tân Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học

PV
11:37 - 12/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo Quyết định số 05/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, Giáo sự Lê Ngọc Thành Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược (ĐHQGHN) làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học.

Bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 31/5/2024, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 05/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đón, danh sách Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 có GS. TS. Thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành là tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN Lê Ngọc Thành là tân Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học- Ảnh 1.

GS. TS. Thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành là tân Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học.

Được biết, so với nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 có 16/28 Ủy viên là thành viên mới. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành là 1 trong 16 thành viên mới của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông đồng thời cũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học.

Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng đã công bố danh sách thành viên của 28 hội đồng. Trong đó, Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế năm 2024 gồm 15 thành viên. Cụ thể: GS.TS. Phạm Hồng Chương - Chủ tịch; GS.TS. Nguyễn Thị Cành - Ủy viên; GS.TS. Trần Thọ Đạt - Uỷ viên; GS.TS. Nguyễn Minh Hà - Ủy viên; GS.TS. Trần Thị Vân Hoa - Uỷ viên; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Ủy viên; GS.TS. Lê Quốc Hội - Uỷ viên; GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Ủy viên; GS.TS. Nguyễn Văn Song - Ủy viên; GS.TS. Đinh Văn Sơn - Ủy viên; GS.TS. Trương Bá Thanh - Ủy viên; GS.TS. Sử Đình Thành - Ủy viên; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Uỷ viên; GS.TS. Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên; GS.TS. Chúc Anh Tú - Uỷ viên.

Theo quyết định vừa được công bố, 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng đồng thời là Chủ tịch 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Trên cơ sở nhiệm vụ và quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT.
https://i.ex-cdn.com/taichinhdoa...


Bình luận của bạn

Bình luận