Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục chất lượng qua hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố

PV
06:51 - 12/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Chương trình hợp tác giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025 vừa được tổ chức sơ kết sau 2 năm thực hiện, nhiều kết quả tốt cần duy trì và phát huy.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố

Ngày 11/6, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình hợp tác giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025. 

Được biết, chương trình hợp tác giữa hai bên đã được triển khai từ ngày 28/9/2022, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tốt. Cụ thể, đã có 7/18 (38%) nhiệm vụ đã được triển khai theo tiến độ, 10/18 (55%) nhiệm vụ đang triển khai và cơ bản đã hoàn thiện dự thảo, 1/18 (5%) nhiệm vụ chưa cập nhật thông tin triển khai (thúc đẩy hoạt động liên kết, hợp tác 3 nhà).
https://ttbc-hcm.gov.vn/tphcm-tap-t...

Một số nội dung nổi bật đã được triển khai như: Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, hoàn thiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản trị tiên tiến, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh”. Cả 2 đề án đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và triển khai thực hiện trong năm 2023 và 2024.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, hai bên Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để triển khai thành công trong năm 2024 và 2025 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam và 30 năm thành lập Đại học Quốc gia Thành phố.

Cũng trong buổi làm việc, các đại biểu đã cùng thống nhất các công việc cụ thể như: Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Khu đô thị Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo đánh giá kinh tế vĩ mô của Thành phố Hồ Chí Minh do Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố thực hiện; Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện 7/9 đề án khoa học, bao gồm 8 đề án khoa học nhánh thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và 1 Đề án khoa học “Đại học chia sẻ”...vv...

Bên cạnh đó, nhiều chương trình khác cũng đã được phối hợp triển khai như Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo từ môi trường nghiên cứu đến thử nghiệm, ứng dụng thí điểm đến ứng dụng rộng rãi trong xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030...

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh về việc phối hợp triển khai các chương trình đào tạo cho cán bộ, công chức, nhân lực chất lượng cao của Thành phố. Đặc biệt, đề án đào tạo nhân lực công nghệ cao trình độ quốc tế cần thực hiện sớm. 

Bên cạnh đó, Thành phố cũng tiếp tục nghiên cứu, phối hợp giải quyết các vấn đề hỗ trợ an sinh - xã hội và đời sống cho sinh viên như: xe buýt, nhà ở, tín dụng, các khu ký túc xá và các địa điểm đào tạo có chất lượng cao... 


Bình luận của bạn

Bình luận