Hội khuyến học, Công an, Đảng uỷ Khối cơ quan doanh nghiệp Hà Giang ký kết phối hợp thực hiện khuyến học - khuyến tài

Minh Hiền
11:52 - 24/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030.

Hội khuyến học, Công an, Đảng uỷ Khối cơ quan doanh nghiệp Hà Giang ký kết phối hợp thực hiện khuyến học - khuyến tài- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang, Công an tỉnh Hà Giang và Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình, kế hoạch phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các đơn vị, sát thực với tình hình thực tiễn tại cơ sở và tình hình của mỗi cơ quan, đảm bảo khi tổ chức triển khai, thực hiện có tính khả thi cao, đạt chất lượng, hiệu quả theo mục đích, yêu cầu đặt ra.

Các đơn vị thống nhất sẽ chú trọng triển khai thực hiện chương trình phối hợp, phát huy vai trò nòng cốt, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy xây dựng "Đơn vị học tập", "Chi bộ học tập"; xây dựng mô hình "Công dân học tập" trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động.

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức, tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cấp ủy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ về mục đích, vai trò, lợi ích của các hoạt động học tập suốt đời, khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học.

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội khuyến học, Công an, Đảng uỷ Khối cơ quan doanh nghiệp Hà Giang ký kết phối hợp thực hiện khuyến học - khuyến tài- Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly mong muốn trong thời gian tới, sự phối hợp giữa Công an tỉnh Hà Giang, Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang với Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang sẽ được tăng cường để chất lượng trong công tác phối hợp đạt được kết quả cao.

Ông Sèn Chỉn Ly cũng đề nghị, định kỳ hằng năm, các đơn vị tổ chức đánh giá sơ, tổng kết thực hiện chương trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của từng đơn vị và hiệu quả chương trình.

Bình luận của bạn

Bình luận