Đào tạo thí điểm trình độ đại học ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc

PV
18:12 - 14/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Chương trình đào tạo liên ngành, liên trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đào tạo thí điểm trình độ đại học ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc.

Đào tạo thí điểm trình độ đại học ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc- Ảnh 1.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo thí điểm liên ngành, liên trường ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc

Ngày 14/6, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định đồng ý giao cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật (hai trường thành viên của đại học này) đào tạo thí điểm trình độ đại học ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc. 

Đây là chương trình đào tạo liên ngành, liên trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, ngành này sẽ tuyển sinh từ năm 2024 với 50 chỉ tiêu.

Chương trình đào tạo này sẽ trang bị kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc, am hiểu về văn hóa, lịch sử và con người Hàn Quốc, về xu hướng kinh doanh thương mại Hàn Quốc cũng như các kiến thức về quản lý, quản trị hiện đại. 

Chương trình đào tạo này cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm, phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa, đặc biệt là với đối tác Hàn Quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Khi hoàn thành chương trình Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, nếu sinh viên đáp ứng yêu cầu về số tín chỉ có thể nhận thêm bằng đại học chính quy ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn hoặc bằng đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Năm 2024, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định triển khai nhiều chương trình, đề án mang tính đột phá cả trong công tác quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, khu vực và thế giới. Theo đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở một số chương trình đào tạo mới, liên ngành, liên trường phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước. 

Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 đặt ra mục tiêu có 20 chương trình đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội, do hai đơn vị thành viên cùng cấp bằng, trong đó, ưu tiên khối ngành Khoa học xã hội, Kinh tế - Luật và Sư phạm.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thí điểm một số môn học chung và công nhận tín chỉ cho học sinh trung học phổ thông có tài năng vượt trội, theo phương thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Bình luận của bạn

Bình luận