Thủ khoa đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt 1.116 điểm

Thiên Ân
15:51 - 10/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 10/6, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2/2024, thủ khoa đạt 1.116 điểm.

Thủ khoa đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt 1.116 điểm- Ảnh 1.

Phân bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2024. Nguồn: Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/6, Hội đồng thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã họp và quyết định công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 2.

Theo đó, kết quả phân tích bài thi đánh giá năng lực đợt 2 cho thấy phân bố điểm của 39.031 bài thi có dạng gần phân bố chuẩn, với điểm trung bình 725,8, điểm cao nhất là 1.116 và điểm thấp nhất là 289.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phân bố điểm đợt 2 có phần "lệch phải" so với đợt 1. Tính chung cả hai đợt thi có 104.843 thí sinh đã đăng ký dự thi. 

Trong quá trình chấm thi, 2 lỗi kỹ thuật của đề thi được phát hiện, cụ thể:

+ Lỗi 1, câu 52 ở Mã đề 115: thiếu chữ "không" ở câu "K là người duy nhất nặng hơn L".

Câu đúng là: "K là người duy nhất không nặng hơn L".

+ Lỗi 2, câu 71 ở Mã đề 115: thừa một số 2 ở trước ký hiệu Br2 tại phương trình phản ứng hóa học "Z + 2Br2 + H2O → CH3COOH + 2 HBr".

Câu đúng là: "Z + Br2 + H2O → CH3COOH + 2 HBr".

Hội đồng thi đã quyết định chấm đủ điểm đối với 2 câu hỏi bị lỗi kỹ thuật cho tất cả thí sinh có làm bài thi nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy trình xây dựng và in sao đề thi để tránh các lỗi liên quan đến đề thi trong thời gian tới.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi bằng cách truy cập vào tài khoản đã đăng ký trên hệ thống https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/tra-thong-tin-ket-qua-thi.

Sau 7 ngày từ ngày công bố điểm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gửi giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực qua đường bưu điện ở dạng thư bảo đảm tới địa chỉ liên lạc mà thí sinh đã đăng ký nhận.

Sau khi công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2, thí sinh vẫn có thể đăng ký bổ sung/điều chỉnh nguyện vọng đến hết ngày 15/6. 

Dự kiến trước ngày 24/6, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển.

Hiện nay, 109 cơ sở giáo dục đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để xét tuyển, gồm: 9 đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 91 trường đại học và 9 trường cao đẳng ngoài hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

68 đơn vị trong và ngoài hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến với 1.747 ngành học để thí sinh đăng ký nguyện vọng tại trang http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn

Thủ khoa đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt 1.116 điểm- Ảnh 2.

Phân bố điểm thi đánh giá năng lực năm 2024 tính chung cho cả 2 đợt thi, trong đó thí sinh thi cả 2 đợt sẽ chỉ tính điểm thi cao nhất. Nguồn: Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ khoa đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt 1.116 điểm- Ảnh 3.

Phân bố điểm kỳ thi đánh giá năng lực các năm 2022, 2023, 2024. Nguồn: Trung Tâm Khảo Thí và Đánh Giá Chất Lượng Đào Tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bình luận của bạn

Bình luận