149 trường trung học phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Thuý Hằng
17:22 - 30/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Năm 2024, có 149 trường trung học phổ thông trên cả nước nằm trong diện được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

149 trường trung học phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM. (Ảnh: vnuhcm.edu.vn)

Năm nay, danh sách các trường trung học phổ thông có học sinh được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được giữ ổn định như năm 2023. 

Theo đó, danh sách này gồm 83 trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và trực thuộc tỉnh/thành phố; 66 trường trung học phổ thông khác được lựa chọn theo các tiêu chí kết hợp của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách cụ thể như sau:

149 trường trung học phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

149 trường trung học phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

149 trường trung học phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 4.

149 trường trung học phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 5.

149 trường trung học phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 6.