Vinh danh Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố học tập toàn cầu

PV
18:50 - 31/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ vinh danh, đón nhận Bằng công nhận thành phố gia nhập và là thành viên Mạng lưới học tập toàn cầu của UNESCO vào tối 30/3/2024.

Vinh danh Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố học tập toàn cầu- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ (trái) khẳng định đây là niềm vinh dự, là kết quả của quá trình thành phố tập trung vào việc xây dựng môi trường học tập suốt đời cho người dân thành phố. Ảnh: VGP

Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ khẳng định đây là niềm vinh dự, là kết quả của quá trình thành phố tập trung vào việc xây dựng môi trường học tập suốt đời cho người dân thành phố.

Đồng thời, thể hiện sự công nhận của thế giới đối với các chính sách, cam kết, nỗ lực của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong việc đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người, góp phần nâng cao vị thế giáo dục của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng nhấn mạnh nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng Thànhh phố Hồ Chí Minh thành thành phố học tập.

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cụ thể hóa triển khai xây dựng đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030", tập trung ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

Tính đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1,6 triệu gia đình đạt danh hiệu "Gia đình học tập", có 1.012 dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ học tập" và hơn 10.300 người được công nhận danh hiệu "Công dân học tập".

Vinh danh Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố học tập toàn cầu- Ảnh 4.

Đại biểu chứng kiến buổi lễ vinh danh Thành phố Hồ Chí Minh gia nhập thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu. Ảnh: VGP

Việc trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO là cơ hội cho tất cả người dân và chính quyền thành phố để tiếp tục đề ra các chương trình hành động phát triển nhằm giúp Thành phố trở thành nơi mọi người dân có thể tiếp tục học hỏi; tạo ra một môi trường học tập mở, nơi mỗi công dân có thể phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết để thích nghi và phát triển trong thế giới số. 

Với sự hợp tác và hỗ trợ từ UNESCO cùng với các thành viên khác trong mạng lưới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển và vươn lên một cách mạnh mẽ, trở thành một trung tâm giáo dục hàng đầu của khu vực và đạt được uy tín, thứ hạng cao trong đánh giá và nhìn nhận của thế giới". 

Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc trở thành thành viên chính thức Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO là vinh dự và trách nhiệm chung của quốc gia, cộng đồng, chính quyền các cấp, cơ quan, ban ngành liên quan trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các danh hiệu được UNESCO công nhận. Danh hiệu này không chỉ là mục tiêu đạt được mà là điểm khởi đầu cho những chương trình hành động tiếp theo.

Điều đó khẳng định việc học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ là nhu cầu tất yếu, khách quan của mỗi cá nhân trong quá trình phát triển xã hội. Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân tốt, công dân số, công dân toàn cầu.

Tại lễ vinh danh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức thay mặt lãnh đạo Thành phố phát động Chương trình hành động xây dựng "Thành phố học tập toàn cầu UNESCO giai đoạn 2024 2030".