Việt Nam được đề cử 10 hạng mục của giải thưởng Du lịch Thế giới

Tô Dương
07/06/2022 - 15:30
Công dân & Khuyến học trên

Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, du lịch Việt Nam được đề cử tại 10 hạng mục của giải thưởng Du lịch World Travel Awards 2022 - giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực du lịch, được tổ chức thường niên từ năm 1993.

Bình luận của bạn

Bình luận