"Lễ hội tháng 4" ngày hội ý nghĩa của học sinh khuyết tật

Thành Văn
17/04/2024 - 18:45
Công dân & Khuyến học trên

Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) tổ chức “Lễ hội tháng 4” với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống trong học sinh khuyết tật.

Bình luận của bạn

Bình luận