Chứng chỉ hành nghề được đưa vào dự thảo Luật Nhà giáo

Thành Văn
18/05/2024 - 10:37
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về dự thảo Luật Nhà giáo, trong đó có 5 chính sách được thiết kế trong dự thảo Luật Nhà giáo gồm: Định danh nhà giáo; tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo; Quản lý nhà nước về nhà giáo. Một điểm mới trong dự thảo là quy định Chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo. Chứng chỉ này xác nhận tư cách nhà giáo do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người đạt tiêu chuẩn chức danh nhà giáo. Chứng chỉ hành nghề có giá trị toàn quốc, giúp nhà giáo dễ dàng thay đổi nơi làm việc mà không cần thực hiện lại chế độ tập sự, giảm bớt thủ tục khi thuyên chuyển hoặc ký hợp đồng làm việc không thời hạn, và thuận lợi khi tham gia giảng dạy ở nhiều nơi hoặc khi chuyển từ cơ sở giáo dục công lập sang ngoài công lập và ngược lại.

Bình luận của bạn

Bình luận