Bản tin

"ETC- Né, nói hay và nhiều lỗi!"- Bài 3: Lỗi ETC đang gây ức chế cho nhiều lái xe

Bản tin - 28/07/2022

Từ ngày 1/8/2022, các tuyến cao tốc triển khai thu phí không dừng hoàn toàn. Đây là tiền đề để triển khai toàn bộ việc thu phí đường bộ và nhiều loại phí khác trên toàn quốc không dùng tiền mặt. Nhưng, việc triển khai ETC (thu phí điện tử) vừa chậm, vừa lỗi gây thất vọng trước "giờ G".

Thực hiện: Tô Dương - Sơn Trần

Theo dõi trên