Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chính sách khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (Bản tin Khuyến học Số 26 ngày 2/12/2023)

Nhóm PV
02/12/2023 - 06:00
Công dân & Khuyến học trên

Tuần qua, Hội khuyến học khu vực Đông Bắc và Hội khuyến học các tỉnh vùng Tây Bắc đã tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học - khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2023. Hai sự kiện quan trọng này là dịp để đánh giá, thảo luận về những khó khăn, giải pháp và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chính sách khuyến học - khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, cùng với đó, tiếp tục đặt ưu tiên vào việc kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên và hỗ trợ triển khai chính sách khuyến học - khuyến tài hiệu quả. Ngoài ra, còn nhiều sự kiện đáng chú ý khác được truyền tải trong Bản tin Khuyến học số 26.

Tự động phát

Đang bật