Bản tin

Bản tin Khuyến học Số 16 - 16/9/2023

Bản tin - 16/09/2023

Thiết thực kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), tuần qua Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí, cùng trao đổi về công tác tuyên truyền nhằm góp phần phát triển truyền thống hiếu học của dân tộc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân về xây dựng xã hội học tập; biến các hoạt động nhỏ lẻ của các địa phương trước đây thành những phong trào thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Bản tin Khuyến học tuần này.

Thực hiện: Nhóm PV

Theo dõi trên