Trường Quốc tế Mỹ bị đình chỉ hoạt động 12 tháng

Thiên Ân
11:17 - 02/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) chính thức bị đình chỉ hoạt động từ ngày 1/7, thời hạn đình chỉ là 12 tháng.

Trường Quốc tế Mỹ bị đình chỉ hoạt động 12 tháng- Ảnh 1.

Trường Quốc tế Mỹ. Ảnh: Chân Phúc

Đình chỉ hoạt động giáo dục của Trường Quốc tế Mỹ thời hạn 12 tháng

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin về tình hình liên quan đến Trường Quốc tế Mỹ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở này đã cùng tổ công tác liên ngành tiến hành làm việc với Trường Quốc tế Mỹ, yêu cầu Trường Quốc tế Mỹ báo cáo trước ngày 15/6 gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các báo cáo gồm minh chứng thể hiện đảm bảo điều kiện hoạt động giáo dục theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019 và báo cáo tổng thể đối với việc chi trả các khoản nợ đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, lương cho giáo viên, nhân viên, dịch vụ giáo dục khác.

Tuy nhiên, sau ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được báo cáo để nhận định Trường Quốc tế Mỹ đủ điều kiện hoạt động.

Nhà trường không đảm bảo điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục, cụ thể: chưa có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; cán bộ quản lý giáo dục chưa đủ về số lượng để thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Do đó, căn cứ quy định của pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường kể từ ngày 1/7, thời hạn đình chỉ là 12 tháng.

Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận học sinh từ Trường Quốc tế Mỹ chuyển đến

Đối với tình hình học sinh chuyển trường, từ tháng 4/2024 đến thời điểm hiện tại, có 134 trường hợp học sinh Trường Quốc tế Mỹ chuyển trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm việc với 18 trường phổ thông có vốn đầu tư, giảng dạy chương trình nước ngoài và Trường Quốc tế Việt Úc (trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) để thống kê năng lực tiếp nhận, các chính sách hỗ trợ học sinh có nhu cầu chuyển đến từ Trường Quốc tế Mỹ.

Tất cả các trường đều có năng lực tiếp nhận thêm học sinh và thông tin nhiều chính sách hỗ trợ về học phí, lệ phí đăng ký...

Riêng đối với các trường giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB), năng lực tiếp nhận học sinh trong năm học 2024-2025 ghi nhận tại thời điểm khảo sát có 1.251 chỗ học, nhiều hơn số lượng học sinh đang học tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hướng dẫn chuyển trường đối với học sinh Trường Quốc tế Mỹ tại địa chỉ https://chuyentruong.hcm.edu.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức làm việc với các cơ sở giáo dục để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận học sinh từ Trường Quốc tế Mỹ chuyển đến.

Một số trường có vốn đầu tư nước ngoài có chính sách hỗ trợ khi tiếp nhận học sinh Trường Quốc tế Mỹ.

Đối với giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh yêu cầu cần đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách (lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động đã ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định về việc sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng pháp luật.

Bình luận của bạn

Bình luận