Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu không tổ chức học sinh tiểu học đi trải nghiệm ngoài thành phố

Thiên Ân
09:01 - 21/03/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 20/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi các đơn vị giáo dục toàn thành phố về việc thực hiện rà soát, chấn chỉnh hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp tại các cơ sở giáo dục.

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu không tổ chức học sinh tiểu học đi trải nghiệm ngoài thành phố - Ảnh 1.

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu không tổ chức học sinh tiểu học đi trải nghiệm ngoài thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, triển khai thực hiện các nội dung theo quy định về việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp.

Các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải đảm bảo tính thiết thực, gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, chú trọng an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức, hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm.

Với khối tiểu học phải thực hiện theo hướng dẫn nội dung hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Trong quá trình tổ chức, cần đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia và không tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh ra khỏi Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường không tổ chức những hoạt động kết hợp trải nghiệm và du lịch trong thời gian ngắn, không đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng cơ bản cho học sinh, sử dụng chuẩn kiến thức kỹ năng của khối lớp này thành hoạt động trải nghiệm cho khối lớp khác.

Bình luận của bạn

Bình luận