Thanh Hóa: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký một hình thức học tập

18:14 - 12/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 12/3, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Hội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đoàn thể năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thanh Hóa: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký một hình thức học tập- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổng kết chương trình phối hợp công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giữa Hội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đoàn thể năm 2023. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện chương trình phối hợp, năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các đoàn thể đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về khuyến học - khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

Trong đó, các đơn vị đã tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; xây dựng tủ sách với nhiều loại tài liệu phong phú, đa dạng ở các thôn, bản, các xã, nhất là các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tổ chức hội thảo, tập huấn công tác chuyên môn gắn với nội dung khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội khuyến học; đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập. Đặc biệt, công tác xây dựng quỹ khuyến học được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực.

Nhiều đơn vị đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đóng góp một ngày lương/năm xây dựng quỹ khuyến học; xây dựng "Ống tiết kiệm khuyến học" với mức ủng hộ ít nhất 10.000 đồng/người/tháng.

Đồng thời vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp xây dựng quỹ hoặc trực tiếp trao thưởng tặng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; khen thưởng tặng học sinh và cán bộ, công nhân lao động đạt thành tích trong học tập và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh...

Hoạt động hỗ trợ trường học cũng được các tổ chức quan tâm thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động "chia khó" với vùng cao, động viên học sinh vượt khó, tổ chức các hoạt động ngăn chặn tai, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng, ủng hộ cơ sở vật chất trường học, xây dựng nhà bán trú cho giáo viên, cung cấp sách vở, đồ dùng học tập... tặng học sinh với số tiền tới hàng chục tỉ đồng.

Tại hội nghị, các đơn vị tham gia phối hợp đã đánh giá, thảo luận và thống nhất nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, hội viên các cấp; tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn cho cấp ủy và lãnh đạo về công tác khuyến học, làm nòng cốt trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...

Hội nghị cũng thống nhất một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2024. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký một hình thức học tập; 100% đơn vị trực thuộc đăng ký xây dựng "Đơn vị học tập", 85% đạt "Đơn vị học tập"; 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký xây dựng "Gia đình học tập", 90% đạt "Gia đình học tập"...