Sách giáo khoa dạy tiếng dân tộc đã biên soạn xong nhưng chưa xuất bản do bất cập trong bố trí kinh phí

Trang Linh
22:29 - 02/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Chính phủ giao ngân sách Trung ương cho Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát hành, in ấn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số cấp phát cho thư viện các cơ sở giáo dục sử dụng lâu dài.

sách giáo khoa tiếng dân tộc

Sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy tiếng dân tộc thiểu số đã được biên soạn nhưng chưa thể in ấn, xuất bản. Ảnh: Quang Huy

Tại cuộc họp của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, ngành liên quan về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc xuất bản và phát hành sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số ngày 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tổ chức biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số các lớp 1, 2, 3, 4 đã được hoàn thành. Các bản mẫu sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số các lớp 1, 2, 3 đã được phê duyệt thẩm định, cho phép sử dụng. 

Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc in ấn, xuất bản, phát hành vẫn chưa được thực hiện để các địa phương triển khai dạy và học bằng tiếng dân tộc thiểu số theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

Khó giao việc in ấn, xuất bản sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số cho các địa phương

Theo Nghị định 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, địa phương chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để mua sách giáo khoa cấp phát cho người dạy và người học. Tuy nhiên, địa phương lại không có thẩm quyền tổ chức phát hành, xuất bản, in ấn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học.

Bên cạnh đó, khi thực hiện in ấn, xuất bản, phát hành, các địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn trong lựa chọn nhà thầu, giá thành cao, chi phí phát hành lớn… do số lượng sách giáo khoa của mỗi địa phương ít, các thủ tục về xuất bản phải thực hiện riêng lẻ.

Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án: Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát hành, in ấn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số bằng ngân sách Trung ương để cấp phát cho thư viện các cơ sở giáo dục sử dụng lâu dài.

Phương án này sẽ tạo điều kiện khuyến khích các địa phương triển khai tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số theo đúng quy định, thúc đẩy việc bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số, phụ huynh và học sinh hưởng lợi, bảo đảm an sinh xã hội.

Tháo gỡ, sửa đổi hai Nghị định để nhanh chóng phát hành sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số

Tại cuộc họp, lãnh đạo, đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ... đã phân tích, làm rõ những vướng mắc cần tháo gỡ trong Nghị định 163/2016/NĐ-CP và Nghị định 82/2010/NĐ-CP liên quan đến cơ sở pháp lý, thẩm quyền để Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể tổ chức phát hành, in ấn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số bằng ngân sách Trung ương.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để sửa đổi một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP và Nghị định 82/2010/NĐ-CP theo trình tự thủ tục rút gọn. 

Đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu in ấn, xuất bản, phát hành sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số để có thể triển khai ngay khi hoàn tất sửa đổi một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP và Nghị định 82/2010/NĐ-CP, bảo đảm cho học sinh dân tộc thiểu số có sách học sớm nhất theo đúng quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

Bình luận của bạn

Bình luận