Quận đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng giáo viên cho năm học mới

Trang Linh
16:22 - 25/05/2023

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) công bố kế hoạch tuyển giáo viên, nhân viên năm học 2023-2024 cho các trường công lập.

Theo Kế hoạch số 171/KH-UBND của Ủy ban nhân quận Tân Bình, năm học 2023-2024, quận Tân Bình tuyển dụng 310 giáo viên, nhân viên làm việc tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Trong đó, tuyển 237 giáo viên gồm 72 giáo viên mầm non, 79 giáo viên tiểu học, 86 giáo viên trung học cơ sở và 73 nhân viên đảm nhiệm các vị trí kế toán, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên thiết bị, thí nghiệm, nhân viên thư viện và văn thư.

Đối tượng dự tuyển là người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo:

1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

2. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

3. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

tuyển giáo viên  ảnh 1

Năm học 2023-2024, quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) tuyển dụng 310 giáo viên, nhân viên công tác trong lĩnh vực giáo dục. Ảnh: D.Ngân

Người dự tuyển vị trí giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định, cụ thể:

Vị trí giáo viên mầm non: có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

Vị trí giáo viên tiểu học: có bằng cử nhân chuyên ngành giáo viên tiểu học trở lên. Trường hợp thí sinh không có bằng cử nhân thuộc ngành giáo viên tiểu học, bắt buộc phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên bậc học trung học cơ sở: ứng viên có bằng cử nhân trở lên thuộc chuyên ngành giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp không có bằng cử nhân thuộc ngành giáo viên trung học cơ sở, phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở.

Tất cả các vị trí việc làm trên đều yêu cầu ứng viên phải có khả năng sử dụng công nghệ thông tin và khả năng sử dụng ngoại ngữ.

Quận Tân Bình là quận đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh công bố kế hoạch tuyển dụng giáo viên để chuẩn bị cho năm học mới.

Thông tin đăng ký dự tuyển giáo viên, nhân viên ngành giáo dục của quận Tân Bình được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập có nhu cầu tuyển dụng.

Trước đó, năm học 2022-2023, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tuyển 326 viên chức gồm 241 giáo viên và 85 nhân viên.