[Infographic] 7 bước đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Việt Hoàng
06:30 - 05/12/2022

Tạo thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký cấp thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 3509/QĐ-BHXH.

Quyết định là bước thí điểm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

Theo đó, người dân Thủ đô có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia có thể lựa chọn dịch vụ liên thông điện tử, đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy đình 7 bước như sau:

[Infographic] 7 bước đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em trên Cổng dịch vụ công quốc gia - Ảnh 1.