Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

[Infographic] Kỷ luật học sinh không đúng quy định bị phạt tới 10 triệu đồng

Việt Hoàng
11:48 - 03/11/2022

Theo Nghị định số 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ, giáo viên kỷ luật học sinh không đúng quy định bị phạt tới 10 triệu đồng.

Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp quy định cụ thể các mức phạt tiền đối với từng hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; vi phạm quy định về chính sách đối với người học.

[Infographic] Kỷ luật học sinh không đúng quy định bị phạt tới 10 triệu đồng - Ảnh 1.

CHIA SẺ